Χονδρέμποροι

Οι χονδρέμποροι φαρμάκων στην Κύπρο θα προβαίνουν σε επαλήθευση των φαρμάκων που διακινούνται από τις αποθήκες τους κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις που προβλέπονται από τον σχετικό Κανονισμό 161/2016. Μπορεί επίσης να χρειαστεί, να προβούν σε απενεργοποίηση των κωδικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων που διανέμονται σε ιατρούς, νοσοκομεία ή φυλακές. Οι χονδρέμποροι στην Κύπρο θα πρέπει πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (9 Φεβρουαρίου 2017) να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα συνδέοντάς τα με το αποθετήριο το Κυπριακού Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων.

Η συμμετοχή των χονδρέμπορων στο σύστημα είναι δωρεάν και δεν προβλέπεται η καταβολή οποιουδήποτε ετήσιου τέλους.