Ποιοι είμαστε

Subheading

Ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του σχετικού Κανονισμού για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα

 Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, προσομοιάζουν σε εμφάνιση με τα πραγματικά, εγκεκριμένα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά. Τις περισσότερες φορές οι ομοιότητες, τόσο της εξωτερικής συσκευασίας όσο και του περιεχομένου, είναι τέτοιες, που ακόμη και ο πιο έμπειρος επαγγελματίας υγείας δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει.

Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα ενδέχεται να περιέχουν συστατικά επικίνδυνα και επιβλαβή για την υγεία που, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να επιφέρουν μέχρι και τον θάνατο (υπάρχουν καταγραμμένες αρκετές περιπτώσεις). Μπορεί επίσης, να περιέχουν δραστικά συστατικά κακής ποιότητας ή σε λανθασμένη δοσολογία (είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή). Δεδομένου ότι, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, δεν έχουν υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους ποιότητάς, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, όπως απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές, αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία.

Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή και το παραεμπόριο ψευδεπίγραφων φαρμάκων, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Τα ψευδεπίγραφα, δεν αφορούν πλέον, μόνο φάρμακα, που βελτιώνουν τον τρόπο ζωής (π.χ. ‘lifestyle drugs για τη στυτική δυσλειτουργία , για την παχυσαρκία, για την αύξηση της μυϊκής μάζας σώματος κλπ) αλλά, έχουν επεκταθεί και στα φάρμακα σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, το AIDS η φυματίωση κλπ., ακόμα και σε φάρμακα ευρείας χρήσης, όπως φάρμακα για την υπέρταση, διαβήτη, αντιβιοτικά κλπ. Πρόσφατο παράδειγμα αφορά στο αντικαρκινικό φάρμακο bevacizumab (Avastin), το οποίο εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες στα κατεχόμενα. Τα Ψευδεπίγραφα φάρμακα παρασκευάζονται από παράνομες επιχειρήσεις συνήθως, σε φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες, κάτω από άθλιες υγειονομικές συνθήκες και μετά διοχετεύονται στις αγορές, μέσω παράνομων διαύλων συναλλαγών. Σε αρκετές περιπτώσεις, παρατηρήθηκε παρείσφρηση ψευδεπίγραφων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων.

Η παράνομη εμπορία ψευδεπίγραφων φαρμάκων υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως και παρουσιάζει επικίνδυνες αυξητικές τάσεις αφού, οι αδίστακτοι έμποροι, που δεν διαφέρουν στο ελάχιστο από τους εμπόρους ναρκωτικών, χωρίς καμιά αναστολή, τα προωθούν με κάθε δυνατό τρόπο στις αγορές και κατ’ επέκταση στους ασθενείς, εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας επίγνωση της σοβαρότατης απειλής για την υγεία των πολιτών από την παρείσφρηση Ψευδεπίγραφων Φαρμάκων στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων στις χώρες της Ευρώπης ,έχει προβεί στην έκδοση Οδηγίας και σχετικού Κανονισμού με ημερομηνία εφαρμογής, μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2019. Η εφαρμογή της Οδηγίας και του Κανονισμού, πριν την εκπνοή της πιο πάνω ημερομηνίας εφαρμογής, αφορά συμβατική υποχρέωση όλων των Κρατών Μελών. Στην Οδηγία περιλαμβάνεται η λήψη τέτοιων μέτρων (μοναδικός κωδικός σε κάθε συσκευασία συνταγογραφούμενου φαρμάκου και μηχανισμός ανίχνευσης παραποίησης της συσκευασίας) που καθιστά, την παρείσφρηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων, σχεδόν αδύνατη.

Όπως προνοείται από τον πιο πάνω Κανονισμό κάθε Κράτος Μέλος οφείλει να δημιουργήσει ένα Εθνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (NMVO) που θα υπάγεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων (EMVO) με σκοπό, την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης που καθορίζονται.

Για τον σκοπό αυτό, τον Φεβρουάριο του 2017, συστάθηκε ο Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ), μια μη κερδοσκοπική νομική οντότητα με κύρια μέλη την Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ). Επίτιμα μέλη είναι ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), ο παράλληλος εισαγωγέας Krinera Ltd και οι φαρμακαποθήκες ΜΕΦΑΛ, ΚΕΔΙΦΑΠ, και Blue Pharmacies.

Το καταστατικό ίδρυσης του ΚΟΕΦ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την λήψη τέτοιων ενεργειών, όπως διοργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην επιμόρφωση των εμπλεκόμενων μερών και του κοινού, για να οδηγηθούμε στα επιθυμητά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

Είναι πλέον επιβεβλημένο, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, να αναλάβουν τους ρόλους που καθορίζονται στην Οδηγία και τον Κανονισμό, για να δημιουργήσουν μια ασπίδα προστασίας, ενάντια στην μάστιγα των ψευδεπίγραφών φαρμάκων, τα οποία θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία όλων μας.

 

Αρτούρος Ισσέγιεκ
Διευθυντής ΚΟΕΦ

My Recent Work