Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες παρέχουν τη γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο Φαρμάκων που είναι το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν στα Φάρμακα. Στόχος του Συμβουλίου Φαρμάκων και κατ επέκταση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών είναι η διασφάλιση του τρίπτυχου Ασφάλειας, Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας για όλα τα φάρμακα που διακινούνται στην Κυπριακή Αγορά και γενικότερα, η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών όσον αφορά στα φάρμακα επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της ρύθμισης των ακόλουθων:

  • Άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων,
  • Άδειες παρασκευής και Χονδρικής πώλησης,
  • Φαρμακοεπαγρύπνηση,
  • Διαφήμιση,
  • Καθορισμός τιμών των φαρμάκων,
  • Επιθεωρήσεις υποστατικών των εμπόρων χονδρικής πώλησης και των υποστατικών κατασκευής φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο.

Το Συμβούλιο Φαρμάκων και κατ’ επέκταση οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ως η αρμόδια Φαρμακορρυθμιστική Αρχή στην Κύπρο θα έχει εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τα ψευεδεπίγραφα.

Αναμένεται ότι, ή συνεργασία μεταξύ ΚΟΕΦ και Φαρμακευτικών Υπηρεσιών θα είναι αγαστή και συνεχής στοχεύοντας στην από κοινού στην καταπολέμηση της μάστιγας των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και στην προστασία των ασθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?opendocument