Η Πρωτοβουλία

Τα ψευδεπίγραφα (πλαστά) φάρμακα έχουν γίνει μάστιγα που απειλεί την Δημόσια Υγεία σε παγκόσμια κλίμακα. Για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος παρείσφρησής τους στη νόμιμη αλυσίδα διανομής φαρμάκων, οι εταίροι που αποτελούν τον τομέα των φαρμάκων έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης που θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας των φαρμάκων πριν αυτά καταλήξουν στα χέρια των ασθενών. Η εφαρμογή του συστήματος είναι επιβεβλημένη προκειμένου τα Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα φάρμακα.