Διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμού Τελικού Χρήστη

Σημειώσεις σχετικά με την διαδικασία Διαγραφής Λογαριασμού Τελικού Χρήστη:

Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης ώστε να γνωρίζεται από προηγουμένως πώς να αποφύγετε τα συνήθη σφάλματα κατά τη συμπλήρωσή της. Ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης είναι διαθέσιμος για λήψη από την ιστοσελίδα του ΚΟΕΦ ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ 

Η ηλεκτρονική αίτηση αφορά τους τελικούς χρήστες οι οποίοι έχουν πωλήσει το φαρμακείο τους σε κάποιο άλλο φαρμακείο ή το φαρμακείο θα σταματήσει να παρέχει υπηρεσίες. 

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία. Δεν είναι δυνατόν να αποθηκεύσετε μια εν μέρει συμπληρωμένη αίτηση και να επανέλθετε σε αυτήν κάποια άλλη στιγμή.  Θα σας συνιστούσαμε να έχετε διαθέσιμα τουλάχιστον 10 λεπτά για να την ολοκληρώσετε.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί από άτομο που θα οριστεί ως ο Χρήστης του  συστήματος για την επιχείρησή σας Σε περίπτωση που η διαδικασία γίνεται από κάποιο άλλο άτομο εκ μέρους σας, βεβαιωθείτε ότι διενεργείται με τη δική εξουσιοδότηση, αφού το πρόσωπο που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σας θα κληθεί στο τέλος της αίτησης να αποδεχτεί εκ μέρους της επιχείρησής σας, την διαγραφή του λογαριασμού σας από τα συστήματα του ΚΟΕΦ.

Ο όρος «Τελικός Χρήστης» που χρησιμοποιείται, σημαίνει, το κάθε Φαρμακείο, Νοσοκομειακό Φαρμακείο, Χονδρέμπορος ή άλλος οργανισμός που είναι συνδεδεμένος με το εθνικό σύστημα του ΚΟΕΦ με σκοπό τη διαχείριση των μοναδικών κωδικών των πακέτων συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπως καθορίζεται στον κανονισμό ΕΕ 2016/161.

Πριν αρχίσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, βεβαιωθείτε ότι, έχετε διαθέσιμες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για την ολοκλήρωσή της, όπως :

  • Εγγεγραμμένο Όνομα της Υφιστάμενης Επιχείρησης
  • Εγγεγραμμένο Όνομα της Νέας Επιχείρησης (εάν το φαρμακείο έχει πωληθεί σε νέους ιδιοκτήτες)
  • Ονοματεπώνυμο του Χρήστη του Συστήματος
  • Τηλέφωνο Υφιστάμενης Επιχείρησης
  • Κινητό Τηλέφωνο του Χρήστη του Συστήματος
  • Ημερομηνία Πώλησης της Επιχείρησης
  • Ημερομηνία Υποβολής της Αίτησης
  • Λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

 Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή μέσω email στη διεύθυνση general@koef.org.cy. Μπορούμε να σας παρέχουμε μια έκδοση έντυπης αίτησης εγγραφής για να ολοκληρωθεί χειρόγραφα σε περίπτωση που αδυνατείτε να την συμπληρώσετε ηλεκτρονικά. 

Αίτηση Διαγραφής Λογαριασμού Τελικού Χρήστη

Για να αιτηθείτε Διαγραφής Λογαριασμού από το Εθνικό Σύστημα του ΚΟΕΦ, κάντε κλικ στο σύνδεσμο εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας αίτηση. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα Αγγλικά. Επίσης, σημειώστε ότι, η Διαγραφή του Λογαριασμού σας από τον ΚΟΕΦ είναι Δωρεάν. 

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάστε τις σημειώσεις που παρέχονται πριν προχωρήσετε στη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης. Εάν δεν συμπληρώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται, η αίτησή σας υποχρεωτικά θα απορριφθεί και θα πρέπει να την υποβάλετε εκ νέου.

 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σημειώστε ότι, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω αυτής της ηλεκτρονικής αίτησης θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το ΚΟΕΦ σύμφωνα με την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι σχετικές λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στην εταιρεία Solidsoft Reply Limited (υπεύθυνη για την ανάπτυξη του συστήματος του ΚΟΕΦ), ώστε να σας παρέχουν τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την αποσύνδεση του λογαριασμού σας με το εθνικό μας σύστημα. Για αν δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΚΟΕΦ ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ

 Ολοκλήρωση της Διαγραφής σας από το Σύστημά μας

Μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης σας για διαγραφή του λογαριασμού τελικού χρήστη από το Σύστημά μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς στο εγγεγραμένο κινητό τηλέφωνο που έχει καταχωρηθεί στην αίτηση έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων.