Ο ρόλος μας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 ως μη κερδοσκοπική νομική οντότητα με ρόλο στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/62 και του Κανονισμού 161/2016 για τα ψευδεπίγραφα (Πλαστά) φάρμακα.

Ο στόχος μας

Στοχεύουμε στην προστασία των Ευρωπαίων Πολιτών από τα Ψευδεπίγραφα (Πλαστά) φάρμακα παρεμποδίζοντας την παρείσφρηση τους στη νόμιμη αλυσίδα διανομής

Κωδικοποίηση & Επαλήθευση

Διαδρομές Δεδομένων