Αυτό που κάνουμε

Ο Κυπριακός Οργανισμός για την Επαλήθευση Φαρμάκων (CyMVO) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με ρόλο στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/62 και του Κανονισμού 161/2016 για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Ο Στόχος μας

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες από παραποιημένα (πλαστά) φάρμακα, παρεμποδίζοντας τη διείσδυσή τους στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού»

Σειριοποίηση & Αυθεντικοποίηση

 
 
 

Διαδρομές δεδομένων