Ο ρόλος μας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 ως μη κερδοσκοπική νομική οντότητα με ρόλο στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/62 και του Κανονισμού 161/2016 για τα ψευδεπίγραφα (Πλαστά) φάρμακα.

Ο στόχος μας

Στοχεύουμε στην προστασία των Ευρωπαίων Πολιτών από τα Ψευδεπίγραφα (Πλαστά) φάρμακα παρεμποδίζοντας την παρείσφρηση τους στη νόμιμη αλυσίδα διανομής

Κωδικοποίηση & Επαλήθευση

Διαδρομές Δεδομένων

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Αποποίηση
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ΚΟΕΦ είναι ενημερωτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται ότι, οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στην υποκατάσταση νομικών κειμένων και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου στην ιστοσελίδα μας και επίσημων εγγράφων του EMVO τότε, έγκυρο θεωρείται το περιεχόμενο του επίσημου εγγράφου. Οι συνδέσεις/παραπομπές σε Διαδικτυακούς Τόπους αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.