Φαρμακεία

Οι φαρμακοποιοί, ως επαγγελματίες υγείας, έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στο όλο σύστημα αφού, το λειτούργημα που επιτελούν αφορά στο τελευταίο στάδιο κατάληξης του φαρμάκου στην κατοχή του ασθενή.

Ο φαρμακοποιός, κατά την πώληση του φαρμάκου, θα εξετάζει κατά πόσο η συσκευασία έχει παραποιηθεί και με τη χρήση ενός αναγνώστη δισδιάστατων κωδικών (2D barcode reader) και εξειδικευμένου λογισμικού, που θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του, θα ακυρώνει τον μοναδικό κωδικό πριν παραδώσει το φάρμακο στον τελικό αποδέκτη που είναι ο ασθενής. Με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, που θα διαρκεί μόνο μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, θα διασφαλίζεται, με απόλυτο τρόπο, ότι το φάρμακο που καταλήγει στον ασθενή είναι αυθεντικό. Η πιο πάνω διαδικασία καθιστά το φαρμακείο τον κατ’ εξοχήν χώρο ανίχνευσης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, προσδίδοντάς με αυτό τον τρόπο και το ανάλογο κύρος στον φαρμακοποιό.

Τα φαρμακεία στην Κύπρο θα πρέπει πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (9 Φεβρουαρίου 2017) να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα συνδέοντάς τα με το αποθετήριο το Κυπριακού Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων.

Η συμμετοχή των φαρμακείων στο σύστημα είναι δωρεάν και δεν προβλέπεται η καταβολή οποιουδήποτε ετήσιου τέλους.