Πάροχοι συσημάτων Stand-alone για τελικούς χρήστες

 

Ιστοσελίδα ή Όνομα Εταιρείας

Ηλ. Ταχυδρομείο/Τηλέφωνο (Τοπικός Προμηθευτής)

http://www.verilite.eu/

 

verilite@reply.com

m.usher@reply.eu

ch.young@reply.eu

 

http://medaspis.com/

 

 

info@medAspis.com

 

https://www.nmvs-connect.com/

 

sales@nmvs-connect.com

 

https://www.quickpharmsolutions.com/

 

sales@quickpharmsolutions.com

 

Mastersoft – Local Supplier (Makis Charalambous)

mastersoft@cytanet.com.cy

 

Optel Vision Ltd

 

ronald.watkins@optelgroup.com

 

Adents High Tech International

jtaburel@adents.com

 

Transparent Data Systems (Αντώνης Παπαϊωάννου) – Local Suppier

Antonis9@spidernet.com.cy

 

 

 

 

 

Ο πιο πάνω πίνακας εταιρειών δεν είναι εξαντλητικός και θα ανανεώνεται όταν λαμβάνονται νέα αιτήματα εγγραφής από εταιρείες που έχουν εγκριθεί από τον ΚΟΕΦ